Yönetici Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

Yönetici Danışmanlığı/Koçluğu

Yöneticilerin kısa ve uzun vadeli kurumsal hedeflerine ulaşmalarını desteklemek, performanslarını arttırmak, yönetim ve liderlik kabiliyetlerini kuvvetlendirmek, kişisel gelişimlerine destek olmak hedefi taşıyan ayrıntılı ve bireyselleştirilmiş süreçtir. Yöneticilerin bireysel ve kariyer performansına odaklanmaktadır.

Neden Yönetici Danışmanlığı

Yöneticilerin kendi tecrübe alanlarındaki yetkinlik ve deneyimlerinin yanı sıra, ekiplerini geliştirme ve ekipleri için uyumlu ortamı sağlama gibi kabiliyetlerini de geliştirmeleri gerekmektedir. Yönetici danışmanlığı/koçluğu uygun stratejikleri belirleme ve hedef odaklı bakış açısını geliştirme gibi yöntemler ile bu gelişmeyi destelemektedir.

Hedeflenen Kazanımlar

Yönetici danışmanlığı/koçluğu yöneticilerin kendilerini yönetsel anlamda tanımasını, potansiyellerinin ortaya çıkarılmasını, yetkinlik ve yeterlilikleri ile ilgili farkındalıklarının arttırılmasını, stratejik ve operasyonel kararların isabetli verilebilmesini, bireysel ve kurumsal motivasyonun canlı tutulmasını hedeflemektedir.

Danışmanlık Süreci

İlk görüşme tanışma olarak kabul edilmekte olup herhangi bir ücret alınmamaktadır. Tanışma esnasında verim sağlanabilmesi adına danışmanın ve danışanın karşılıklı uyumu tespit edilmektedir. Uyum sağlanması durumunda belirlenen gün ve saatlerde görüşmelere başlanır.

Danışmanlık Usulü

Görüşmeler öncesinde danışan ile beklentiler netleştirilir. Görüşmeler danışanın isteği üzere yüz yüze veya online olarak yapılabilmektedir. Hedeflere ulaşıldığı vakit danışmanlık süreci sona erer. Danışmanlık süresi danışanın beklentilerine ve isteklerine göre değişiklik göstermektedir.

Gizlilik Esasları

Danışmanlık sürecinde gizlilik esastır. Danışmanlığa başlamadan önce gizlilik anlaşması yapılır. Danışman ile danışan arasındaki görüşmeler kayda alınamaz ve paylaşılamaz. Görüşme ile ilgili bilgiler hiçbir şekilde tarafların izni olmadan 3. şahıslar ile paylaşılmamaktadır.

ANKA Beyaz B