S.S.S.

S.S.S.

Sıkça Sorulan Sorular

Sıklıkla merak edilen soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Merak ettiğiniz daha farklı hususlar varsa iletişime geçebilirsiniz.

Asım Öztürk aslen Aydın/Nazillilidir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler mezunu olup, yüksek lisansını Medeniyetler İttifakı Enstitüsü'nde Medeniyet Araştırmaları alanında tamamlamıştır. Halihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında doktorasına devam etmektedir. İleri seviye İngilizce, orta seviye Arapça ve Osmanlıca, başlangıç seviyesinde Almanca bilgisine sahiptir.

Asım Öztürk Uluslararası İlişkiler alanında doktorasına devam etmekte olup, uluslararası güvenlik ve strateji alanında çalışmalarına ağırlık vermiş bulunmaktadır. Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, medeniyet araştırmaları alanlarında da araştırmalarına devam etmektedir.

Asım Öztürk disiplinlerarası bir eğitim geçmişine sahiptir. Aldığı uzmanlık eğitimleri ile özellikle siyaset, yönetim, kariyer ve yaşam alanlarında danışmanlık vermektedir. Ayrıca savunma ve güvenlik, strateji, pazaryerleri, web/site tasarımı, sosyal medya gibi alanlarda yetkinlikleri bulunmaktadır.

Asım Öztürk Bireysel Koçluk, Liderlik Teknikleri, Stratejik Yönetim, Takım Çalışması ve Yönetim Becerileri, Risk Yönetimi, Stres ve Zaman Yönetimi, Satış, Pazarlama ve İkna Teknikleri, Etkili İletişim, Beden Dili ve İmaj Yönetimi, Etkili Konuşma ve Diksiyon, CV Oluşturma ve Mülakat Teknikleri, NLP Pratisyenlik, ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemi, ISO 9001:2008 İç Tetkikçi, ISO 9001:2015 Revizyonu, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi alanlarında eğitim vermektedir.

Danışmanlık çözüm sunmayı tavsiye yöntemi ile sağlarken, koçlukta doğrudan bir yönlendirme yapılmamaktadır. Danışman yol gösterirken, koç kişiye çözümü kendisinin bulması noktasında yol gösterir. Bu noktada kişinin veya ekibin yapısına uygun olarak danışmanlık ve koçluk yöntemlerinden uygun olan tercih edilmek suretiyle çözüm sağlanmaktadır. Danışmanlık/koçluk kişiye yol gösterse de değişimden danışanın kendisi sorumludur. Danışman/Koç kişinin kendisine ayna tutar.

Danışman/Koç bir psikolog değildir. Danışmanlık/Koçluk bir terapi değildir.

Değişim ve gelişim yönünde istekli olan, bulunduğu noktadan daha iyi konum ve şartları hedefleyen herkes danışmanlık/koçluk hizmetinden faydalanabilir. 

İlk görüşme tanışma olarak kabul edilmekte olup herhangi bir ücret alınmamaktadır. Tanışma esnasında verim sağlanabilmesi adına danışmanın ve danışanın karşılıklı uyumu tespit edilmektedir. Uyum sağlanması durumunda belirlenen gün ve saatlerde görüşmelere başlanır.

Danışmanlık çalışması öncesinde danışan ile beklentiler netleştirilir. Danışman ile danışan arasında müşterek gün ve saat belirlenir. Haftalık görüşmelere başlanır.

Danışmanlık/koçluk görüşmeleri danışanın isteği üzere yüz yüze veya online olarak yapılabilmektedir.

Danışmanlık süreci danışanın hedeflerine ulaşıldığı vakit sona erer.

Danışmanlık süresi danışanın beklentilerine ve isteklerine göre değişmektedir.

Danışmanlık sürecinde gizlilik esastır. Danışmanlığa başlamadan önce gizlilik anlaşması yapılır. Danışman ile danışan arasındaki görüşmeler kayda alınamaz ve paylaşılamaz. Görüşme ile ilgili bilgiler hiçbir şekilde tarafların izni olmadan 3. şahıslar ile paylaşılmamaktadır.