Eğitim Alanları

Eğitim Alanları

13

Sertifika Eğitimleri


Verdiği Eğitimler Hakkında

Çeşitli alanlarda edindiği sertifikaların eğitimini vermektedir. Aracı kurumlar vasıtası ile verdiği eğitimler sonrasında sertifika kazanımı mümkündür.

Neden Sertifika Eğitimleri?
Verdiği eğitim alanları gerek kişisel yeteneklerin farkına varılması gerekse teknik alanlarda yeterliliğe ulaşılması adına önem taşımaktadır. Disiplinlerarası bir bakış açısı yaşanan olay ve gelişmeleri farklı açılardan değerlendirmeye katkı sağlayacaktır.

 

Eğitim Verdiği Alanlar
Uzmanlık Eğitimleri
Kişisel Gelişim Eğitimleri
ISO Eğitimleri

Golden compass over modern black background. Concept of business guidance or orientation, 3D illustration.

Uzmanlık Eğitimleri

Siyaset Koçluğu | Yönetici Koçluğu | Kariyer Koçluğu | Yaşam Koçluğu | Eğiticinin Eğitimi | Biyometrik Yüz Okuma

17-16.9

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Bireysel Koçluk | Liderlik Teknikleri | Stratejik Yönetim | Takım Çalışması ve Yönetim Becerileri | Risk Yönetimi | Stres ve Zaman Yönetimi | Satış, Pazarlama ve İkna Teknikleri | Etkili İletişim, Beden Dili ve İmaj Yönetimi | Etkili Konuşma ve Diksiyon | CV Oluşturma ve Mülakat Teknikleri | NLP Pratisyenlik

1-16.9

ISO Eğitimleri

ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemi | ISO 9001:2008 İç Tetkikçi | ISO 9001:2015 Revizyonu | ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi | OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği | ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi | ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi

Eğiticinin Eğitimi

Sahip olunan yeterli yetkinliğe ulaşılmış eğitimler ve uzmanlıklar dahilinde eğitim verilmesini kapsamaktadır.

Neden Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin eğitimi, yetkinliğin ve ilgili eğitimin kişiye aktarılması ve sertifikasyonun sağlanması açısından gereklidir.

Hedeflenen Kazanımlar

Alınan eğitim ile ilgili yetkinliğin sağlanması ve kişinin o sertifikayı taşıyabilecek kıvama gelmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Süreci

Her bir eğitime özel eğitim süre ve süreci bulunmaktadır. Sertifika eğitimleri daha kısa sürmekle birlikte, uzmanlık eğitimleri daha detaylı bir eğitimi kapsamaktadır.

Eğitim Yeri

Eğitim ilgili kurum çatısı altında ya da özel olarak verilmekte olup, belge ilgili kurum bünyesinde verilebilmektedir. Tercihe ve eğitime göre yüz yüze veya online eğitim seçenekleri mevcuttur.

Eğitim Usulü

Eğitim, okuma materyallerine ek olarak ders yapılmasını kapsamaktadır. Eğitimlerin birebir veya ekip halinde yüz yüze veya online olarak yapılması mümkündür.