Stratejik Danışmanlık

Stratejik Danışmanlık

Stratejik düşünce, mevcut kapasite ve imkanlar ile olabilecek en iyi sonuçlara ulaşmayı önceleyen bir düşünce modelidir. Stratejik danışmanlık kurumunuzun karşılaştığı sorunlara en iyi çözüm yollarını üretmek üzere rasyonel düşünce temelinde öneriler geliştirmeyi hedeflemektedir. Dinamik süreçler dahilinde ortaya çıkan karmaşık sorunları çözebilmek, belirsizlik alanlarını sınırlamak ve kurumunuzu istenilen hedeflere ulaştırmak için uzman ekibimiz özgün çözüm modelleriyle hizmet vermeye hazırdır.

ANKA Meşveret olarak stratejik danışmanlık bünyesinde;

  • Kısa, orta ve uzun vadeli kurumsal planlar önermek
  • Kurumsal sorunları tanımlamak ve sorunlara makul çözümler sunmak
  • SWOT, PEST ve SMART analizleri ile kurumunuzu rekabetçi piyasa koşullarında etkili konuma getirmek
  • Kurumunuzdaki kaynak verimliğini arttırarak maliyetleri minimize etmek
  • Kurumunuzu bölgesel ve küresel değişimlerin etkilerine karşı dirençli hale getirmek

gibi hizmetler sunmaktayız.

Stratejik danışmanlık kurumsal kapasitenizi ve etkinliğinizi arttırmak, belirlediğiniz hedeflere ulaşmak, kurumunuzu sürdürülebilir kılmak için tercih edebileceğiniz makul bir seçenektir. Ayrıca kurumunuza kazandırdığı stratejik yaklaşımlar yoluyla geleceğe yönelik kurumsal bir yol haritası çizmenize de yardımcı olacaktır.

ANKA Beyaz B